Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden downloaden als pdf:  Algemene Voorwaarden (21 maart 2012)

Rechten en plichten eigenaar hond(en)
 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben (te overleggen tijdens intakegesprek), hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond;
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen Hondenziekte, Weil, Parvo, Hepatitis en Para-influenza (hondenpaspoort overleggen tijdens intakegesprek);
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen;
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen;
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden (of eerder in overleg met de eigenaar);
 • Loopse teven en/of zieke honden mogen niet mee;
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor (handdoeken);
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig en bereikbaar zijn, zo niet dan wordt de uitlaatafspraak doorberekend;
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Ingrid’s Hondenservice om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Ingrid’s Hondenservice dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden;
 • Ingrid’s Hondenservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van de hond(en);
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn;
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden;
 • Eventuele wijzigingen in het uitlaatschema kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer dit past in de bestaande weekplanning;
 • De klant geeft eventuele vakanties zo vroeg mogelijk door, maar minimaal 2 weken van te voren;
 • Betaling geschiedt vooraf, contant of overgemaakt op bankrekening van Ingrid’s Hondenservice. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor de wandeling in rekening worden gebracht;
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
Rechten en plichten Ingrid’s Hondenservice
 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres (van deze tijden kan enigszins afgeweken worden);
 • Ingrid’s Hondenservice laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit;
 • Ingrid’s Hondenservice is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);
 • Ingrid’s Hondenservice heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;
 • Ingrid’s Hondenservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld;
 • Ingrid’s Hondenservice is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. Ingrid’s Hondenservice zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen;
 • Ingrid’s Hondenservice is niet aansprakelijk voor schade/inbraak in de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel;
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Ingrid’s Hondenservice ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond;
 • Ingrid’s Hondenservice behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag;
 • Ingrid’s Hondenservice behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt, of het vermoeden bestaat dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft;
 • Ingrid’s Hondenservice behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen;
 • Ingrid’s Hondenservice behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband;
 • Bij herhaaldelijke schending van de overeengekomen spelregels en Algemene Voorwaarden door de eigenaar van de hond(en), behoudt Ingrid’s Hondenservice zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden;
 • Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren;
 • Ingrid’s Hondenservice behoudt zich het recht voor de overeenkomst tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties worden minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld.

Meer lezen over mijn hondenuitlaat service?